(026) 482 00 90 info@kwadviseurs.nl

De Kruijf & De Waal adviseurs zijn gericht op het behalen van optimaal fiscaal voordeel.

Belastingadvies

Als ondernemer streeft u ernaar een optimaal rendement te behalen met uw onderneming. De belastingadviezen van De Kruijf & De Waal zijn gericht op het behalen van optimaal fiscaal voordeel binnen de mogelijkheden die door de wet worden geboden. Naast kennis zijn betrokkenheid en intensief contact met onze relaties daarbij van essentieel belang. Door deze werkwijze bent u verzekerd van een up-to-date belastingadvies en wordt er niet onnodig belasting betaald.

Veel fiscale tegemoetkomingen zijn alleen te realiseren in het jaar zelf. Zodra een (belasting)jaar is afgesloten, zijn veel tegemoetkomingen een gepasseerd station of is het te laat om nog voor dat jaar fiscaal te optimaliseren. Hierbij kunt u denken aan de investeringsaftrek- of desinvesteringsbijtellingsregeling of het uitkeren van dividend..

Naast onze advisering verzorgen wij ook de jaarlijkse belastingaangiften. Wij doen dat voor zowel ondernemers als particulieren.

Daarnaast kunt u voor herstructureringen, juridische fusies en splitsingen, inbreng in een besloten vennootschap of een schenkings- en/of testamensadvies ook prima terecht bij de belastingadviseurs van De Kruijf & De Waal.

Alle belastingadviseurs van De Kruijf & De Waal zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie Register Belastingadviseurs (RB). Hierdoor wordt de kwaliteit van de belastingadviezen gewaarborgd.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7500 aangesloten leden. Dit gebeurt onder meer door intensief overleg met het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de andere beroepsorganisaties en door leden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening te bieden.

Adviseurs die lid zijn van het RB beschikken over actuele vakinhoudelijke kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. Daarnaast zijn de leden gebonden aan beroepsregels en onderworpen aan tuchtrechtspraak.