(026) 482 00 90 info@kwadviseurs.nl

U bepaalt zelf van welke diensten van De Kruijf & De Waal adviseurs u gebruik wilt maken.

Administratieve dienstverlening

Als ondernemer is het belangrijk om het beste uit uw bedrijf naar boven te halen, de continuïteit te waarborgen en uw concurrent ten allen tijden een stap voor te zijn. Dit betekent dat het van groot belang is om goed inzicht te hebben in de financiële positie van uw bedrijf. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn op verschillende gebieden.

De Kruijf & De Waal zorgt ervoor dat voor de ondernemer de randvoorwaarden zodanig zijn dat de ondernemer zijn kostbare tijd kan spenderen aan datgene waar het om draait: de kwaliteit en het welzijn van de onderneming. Flexibiliteit, betrokkenheid en intensief contact met onze relaties zijn daarbij van essentieel belang.

Uiteraard bepaald u zelf van welke diensten van De Kruijf & De Waal u gebruik wilt maken. Hieronder treft u meer informatie over onze diensten.

Financiële administratie
Naargelang de wensen en behoeften van u als cliënt wordt bekeken in hoeverre wij u van dienst kunnen zijn met betrekking tot het voeren van de financiële administratie. Hierbij kan gedacht worden aan het opzetten van de financiële administratie, begeleiding bij invoerwerkzaamheden, danwel het volledig uitbesteden van de invoerwerkzaamheden. Indien u besluit om zelf de financiële administratie in te voeren zorgen wij ervoor dat deze invoer periodiek op deskundige wijze wordt gecontroleerd, waarna wij verslag uitbrengen van de behaalde resultaten en aandachtspunten voor de toekomst meegeven. Gezien de hoge automatiseringsgraad van ons kantoor ondersteunen wij hierbij vrijwel alle financiële boekhoudpakketten.

Tussentijdse cijfers
Wij hechten grote waarde aan het samenstellen van tussentijdse cijfers, omdat deze in het jaar zelf gemaakt worden en dus een goed beeld geven van hoe uw onderneming er op dit moment voor staat. Gecombineerd met een pro-actieve houding van onze medewerkers stelt dit u als cliënt in de gelegenheid tijdig in te springen op veranderingen in de markt, beheersing van de kosten, maximaal benutten van fiscale mogelijkheden en inzicht te verkrijgen in de omvang en opbouw van de debiteuren- en crediteurenpositie. Tijdens de bespreking van deze cijfers zullen de mogelijkheden voor u als ondernemer ruimschoots aan bod komen.

Jaarrekeningen
Verschillende instanties rondom de ondernemer of onderneming zijn geïnteresseerd in de jaarrekening. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de belastingdienst en/of kredietverschaffers. Jaarlijks wordt als sluitstuk van de financiële administratie de jaarrekening samengesteld. Deze bestaat uit een financiële analyse en resultaten-vergelijking, de balans, de resultatenrekening, een uitgebreide toelichting en een gespecificeerde activastaat. In conceptvorm wordt de jaarrekening in al haar facetten met u besproken en worden tips aangereikt met betrekking tot eventuele verbeteringen op financieel, juridisch of fiscaal gebied.

Prognoses
Regeren is vooruitzien. Geen enkele ondernemer heeft graag te maken met verrassingen, en zeker niet met negatieve verrassingen. Daarom helpt De Kruijf & De Waal u graag bij het opstellen van zowel liquiditeiten- als resultaat- en balansprognoses. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van budgetten. Zo krijgt u een beter inzicht waardoor u vervelende verrassingen veelal kunt voorkomen.